Lichidari VoluntareLichidarea ,, voluntară’’ a unei societăţi comerciale presupune:

  • fie acordul de voinţă al asociaţilor fie intervenţia unei autorităţi ( instanţa, Oficiul registrului comerţului...)
  • solvabilitatea ’’ de principiu’’ a societăţii, respectiv probabilitatea ca pasivul acesteia să poată fi acoperit cu lichidităţile existente sau care ar putea fi obţinute din vânzarea patrimoniului fizic și din recuperarea creanţelor;

Această procedură presupune un ansamblul de operaţiuni constând în terminarea afacerilor în curs ale societăţii, transformarea în bani a bunurilor societăţii şi încasarea creanţelor acesteia, în scopul achitării datoriilor către creditori şi a împărţirii între acţionari/asociaţi a activului ramas ( bani şi/sau bunuri).

Cadrul legislativ al lichidărilor voluntare (administrative) îl asigură Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, iar în cazul societăţilor cu capital majoritar de stat, OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale aprobată prin Legea nr.44/1998 şi Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării.

Serviciile noastre se adresează asociaţilor/acţionarilor societăţilor interesaţi în:

  • lichidarea rapidă şi eficientă a patrimoniului sau repartiţia acestuia între asociaţi;
  • recuperarea creanţelor şi plata creditorilor;
  • radierea societăţii din registrul comerţului.

În calitate de lichidator garantăm respecarea mandatului încredințat de adunarea acționarilor/asociaților, urmarind maximizarea averii acestora prin:

  • Îndeplinirearea eficientă a etapelor prevăzute de lege;
  • recuperarea creantelor;
  • elaborarea strategiei de lichidare a averii;

CONTACT RAPID

Email:
Subiect:
Mesaj:
Calculati : 2 + 8 = ?

Abonare la newsletter

Contact - Filiala Bucuresti

Vizualizare harta marita

SIERRA QUADRANT FILIALA BUCURESTI S.P.R.L

RFO II 0393, C.U.I : 25852407

ADRESA:str.Traian, nr.2, Bl.F1, Sc.3, Ap.1,2,3 Bucuresti

TEL: 021.324.12.21

FAX: 021.324.12.22

E-MAILoffice.bucuresti@sierraquadrant.ro

WEBwww.sierraquadrant.ro

Contact - Filiala Bacau

Vizualizare harta marita

SIERRA QUADRANT S.P.R.L

RFO II 0148, C.U.I : 13481690

ADRESA:str.Alexandru cel Bun, nr.11A, Bacau

TEL: 0234.51.06.76, 0372.742.890

FAX: 0234.51.06.24

E-MAIL: office.sprl@sierraquadrant.ro

WEBwww.sierraquadrant.ro