Mergi la conţinutul principal
x

ADA SRL - vanzare autoturisme, Braila

Data licitatie
Judet(localizare bunuri)
BRAILA

 

SIERRA QUADRANT FILIALA BRAILA S.P.R.L lichidator al S.C. ADA S.R.L (societate in faliment), organizeaza in data de 13.11.2020 ora 10:30 la sediul din Braila,  bd. Alexandru Ioan Cuza, nr. 84, licitatii publice cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor bunuri:

 

  1. Dacia Logan BB Furgon , an de fabricatie 2007, nr de inmatriculare BR-04-ZKT - 1.170 lei 
  2. Dacia Logan BB Furgon , an de fabricatie n.a cu  nr de inmatriculare BR-39-ADA - 1.170 lei
  3. Dacia Logan BB Furgon , an de fabricatie 2005, nr de inmatriculare BR-04-YWV - 585 lei
  4. Dacia Logan BB Furgon , an de fabricatie 2007, nr de inmatriculare BR-23-ADA - 5.850 lei

 

INFORMATII UTILE:

Bunurile se vor vinde „unde sunt, în starea în care sunt” şi niciun fel de garanţie sau despăgubire nu va fi prevăzută în procesul-verbal de licitaţie sau în contractul de vânzare/procesul-verbal de adjudecare ce se va încheia ulterior pentru pretenţii ulterioare. Până la data licitaţiei, persoanele interesate pot viziona  bunurile, cu încuviinţarea prealabilă a lichidatorului judiciar.

Nota- Pretul nu include TVA ,aceasta aplicandu-se potrivit normelor fiscale de la data organizarii licitatiei la pretul de adjudecare .

Bunurile se vor vande adjudecatarului libere de sarcini.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii pentru a participa la licitatie sunt cuprinse in caietul de sarcini.

Caietul  de sarcini se poate  achizitiona  contra sumei de 100 lei. pentru bunurile de la pozitia 1,2 , pentru bunul de la pozitia 3 -50 lei si respectiv de 250 de lei pentru bunul de la pozitia 4 .Pretul nu include TVA .

Plata se face in numerar la casieria societatii. Dovada platii caietului de sarcini se face cu un exemplar al chitantei.

Pentru a participa la licitatie  ofertantii au obligatia de a achita o garantie de participare  de 10% din pretul de pornire a licitatiei. ce se  va depune in contul debitoarei SC ADA SRL deschis la LIBRA BANK sucursala Braila, RO23BREL0002001802150100.

Relatii suplimentare : la sediul lichidatorului judiciar, telefon 0239.682.944. 

 

 

LICHIDATOR JUDICIAR

SIERRA QUADRANT FILIALA BRAILA S.P.R.L

RFO II 0392, C.U.I : 25841122

ADRESA: bd. Alexandru Ioan Cuza, nr.84, Braila

TEL: 0239.68.29.44, 0372.047.480

FAX: 0239.68.28.00

E-MAIL:  sierra.quadrant@gmail.com

VÂNZĂRI ȘI LICITAȚII