Mergi la conţinutul principal
x

ADA SRL - vanzare proprietate imobiliara, com. Chiscani, jud. Braila

Data licitatie
Judet(localizare bunuri)
BRAILA

 

SIERRA QUADRANT FILIALA BRAILA S.P.R.L lichidator al S.C. ADA S.R.L (societate in faliment), organizeaza in data de 06.08.2020 ora 11.00 la sediul din Braila,  bd. Alexandru Ioan Cuza, nr. 84,licitatie publica, deschisa, cu strigare, conform Legii nr. 85/2014 ,in vederea vanzarii in bloc a activului compus din:

 

  • Proprietatea imobiliara de tip terenuri intravilane situate in sat Varsatura , comuna Chiscani, jud.Braila in suprafata totala de 17.894 mp , avand nr cadastrale 3962, 71216, 3842, 3836, 3837,1252.Pe lotul de teren cu nr cadastral 71216 sunt edificate 2 constructii respectiv un showroom auto (etaj+parter) in suprafata construita parter -2271 mp si etaj- 1029 mp,impreuna cu o spalatorie in suprafata construita de 87 mp. Pe lotul de teren cu nr cadastral 3962 este edificata o constructie in stadiu avansat de degradare. 

 

  • Pretul activului este de 1.201.800 EUR platibili in lei la cursul din ziua licitatiei.

 

INFORMATII UTILE:

Bunurile se vor vinde „unde sunt, în starea în care sunt” şi niciun fel de garanţie sau despăgubire nu va fi prevăzută în procesul-verbal de licitaţie sau în contractul de vânzare/procesul-verbal de adjudecare ce se va încheia ulterior pentru pretenţii ulterioare. Până la data licitaţiei, persoanele interesate pot viziona  bunurile, cu încuviinţarea prealabilă a lichidatorului judiciar.

Nota - Pretul nu include TVA ,aceasta aplicandu-se potrivit normelor fiscale de la data organizarii licitatiei la pretul de adjudecare .

Activul va fi vandut  adjudecatarului liber de sarcini.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii pentru a participa la licitatie sunt cuprinse in caietul de sarcini.

Caietul  de sarcini se poate  achizitiona, contra sumei de 5.000 lei exclusiv  TVA .

Plata se face in numerar la casieria societatii. Dovada platii caietului de sarcini se face cu un exemplar al chitantei.

Pentru a participa la licitatie  ofertantii au obligatia de a achita o garantie de participare de 10% din pretul de pornire a licitatiei. Creditorii garantati sunt scutiti de la plata garantiei de participare la licitatie .

Garantia de participare  se depune in contul debitoarei SC ADA SRL deschis la LIBRA BANK sucursala Braila, RO23BREL0002001802150100.

Relatii suplimentare  la sediul lichidatorului judiciar, telefon 0239.682.944. 

 

LICHIDATOR JUDICIAR

SIERRA QUADRANT FILIALA BRAILA S.P.R.L

RFO II 0392, C.U.I : 25841122

ADRESA: bd. Alexandru Ioan Cuza, nr.84, Braila

TEL: 0239.68.29.44, 0372.047.480

FAX: 0239.68.28.00

E-MAIL sierra.quadrant@gmail.com

VÂNZĂRI ȘI LICITAȚII