Mergi la conţinutul principal
x

ING GROUP SRL - vanzare teren extravilan, Braila

Data licitatie
Judet(localizare bunuri)
BRAILA

 

SIERRA QUADRANT FILIALA BRAILA S.P.R.L lichidator al S.C. ING GROUP S.R.L (societate in faliment), organizeaza in data de 13.11.2020 ora 11.30 la sediul din Braila,  bd. Alexandru Ioan Cuza, nr. 84, licitatie publică, deschisă, cu strigare, conform Legii nr. 85/2006, în vederea vânzarii următorului bun al societătii:

 

  • Teren extravilan arabil, în suprafată de 2.500 mp  situat în extravilanul Mun. Brăila, Parcela 22, Tarlaua 31, Lot 1, număr cadastral 18930 înscris în Cartea Funciară 73612 Brăila, pret de pornire a licitatiei de 19.680 lei fără TVA

 

INFORMATII UTILE :

Bunul de mai sus se vinde adjudecatarului liber de sarcini, iar pretul nu include TVA.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertantii pentru a participa la licitație sunt cuprinse în caietul de sarcini.

Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul lichidatorului judiciar din Brăila, Bd. A.I.Cuza, nr. 84, la prețul de 500 lei, pret care include TVA.

Plata se face în numerar la casieria societătii. Dovada plătii caietului de sarcini se face cu un exemplar al chitanței.

Pentru a participa la licitatie, ofertantii vor depune documentatia de înscriere la licitatie si au obligatia de a achita o cautiune în cuantum de 10% din pretul de pornire la licitatie, fără TVA, pana cel târziu la ora 12.00 a zilei lucrătoare precedente licitatiei.

Cautiunea se depune în contul debitoarei S.C. ING GROUP S.R.L. nr. RO11BRDE090SV37925560900, deschis la BRD Braila.           

Relatii suplimentare la tel.: 0372.047.480, sau la sediul lichidatorului judiciar, telefon 0239.682.944.

 

LICHIDATOR JUDICIAR

SIERRA QUADRANT FILIALA BRAILA S.P.R.L

RFO II 0392, C.U.I : 25841122

ADRESA: bd. Alexandru Ioan Cuza, nr.84, Braila

TEL: 0239.68.29.44, 0372.047.480

FAX: 0239.68.28.00

E-MAIL sierra.quadrant@gmail.com

VÂNZĂRI ȘI LICITAȚII