Mergi la conţinutul principal
x

MELKART COM SRL - vanzare teren, com. Bolintin Deal, jud.Giurgiu

Data licitatie
Judet(localizare bunuri)
GIURGIU

 

SIERRA QUADRANT FILIALA BRAILA S.P.R.L lichidator al S.C. MELKART COM S.R.L (societate in faliment), organizeaza in data de 04.06.2020 ora 11.00 la sediul din Braila,  bd. Alexandru Ioan Cuza, nr. 84, licitatii publice cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor bunuri:

 

  • Activ teren categoria curti-constructii, cu o suprafata de 13.500 m.p. situat in intravilanul com. Bolintin Deal, jud. Giurgiu, cu o valoare de 409.110 lei.

 

In cazul nevalorificarii bunului la data de 04.06.2020, licitatia se va relua in aceleasi conditii la datele de 18.06.2020, 02.07.2020, 16.07.2020 si 30.07.2020.

Bunul va fi vandut adjudecatarilor libere de sarcini, iar preturile nu includ TVA.

 

INFORMATII UTILE:

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii pentru a participa la licitatie sunt cuprinse in caietul de sarcini.

Caietele de sarcini se pot ridica de la sediul lichidatorului judiciar din Braila, Bdul. Al. I. Cuza nr. 84, contra sumei de 300 lei, pret care nu include TVA.

Plata se face in numerar la casieria societatii. Dovada platii caietului de sarcini se face cu un exemplar chitantei.

Pentru a participa la licitatie, ofertantii vor depune documentatia de inscriere la licitatie si au obligatia de a achita o cautiune in cuantum de 10% din pretul de pornire la licitatie, fara TVA, pana cel tarziu la ora 12.00  a zilei lucratoare precedente licitatiei.

Cautiunea se depune in contul debitoarei S.C. MELKART COM S.R.L. nr. RO55BRDE090SV34132950900, deschis la BRD SUC. Braila.

Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar, telefon 0239.682.944.

 

LICHIDATOR JUDICIAR

SIERRA QUADRANT FILIALA BRAILA S.P.R.L

RFO II 0392, C.U.I : 25841122

ADRESA: bd. Alexandru Ioan Cuza, nr.84, Braila

TEL: 0239.68.29.44, 0372.047.480

FAX: 0239.68.28.00

E-MAIL sierra.quadrant@gmail.com

VÂNZĂRI ȘI LICITAȚII