Mergi la conţinutul principal
x

MOARA DOM PANIF SRL - vanzare proprietate imobiliara, constructii, mijloace fixe, com.Jirlau, jud. Braila

Data licitatie
Judet(localizare bunuri)
BRAILA

 

SIERRA QUADRANT FILIALA BRAILA S.P.R.L lichidator al S.C. MOARA DOM PANIF S.R.L (societate in faliment), organizeaza in data de 10.09.2020 ora 10.00 la sediul din Braila,  bd. Alexandru Ioan Cuza, nr. 84, licitatie publica cu strigare pentru vanzarea urmatoarelor bunuri:

 

INFORMATII UTILE:

In cazul neadjudecarii bunurilor la data de 10.09.2020, licitatia se va relua in aceleasi conditii si la aceeasi ora in zilele de 17.09.2020, 24.09.2020, 01.10.2020, 08.10.2020, 15.10.2020 si 22.10.2020.

Bunurile de mai sus vor fi vândute adjudecatarilor libere de sarcini. La prețul de adjudecare se aplică T.V.A., în funcție de prevederile legale în vigoare la data încheierii tranzacției.

Condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească ofertanții pentru a participa la licitație sunt cuprinse în caietul de sarcini.

Caietele de sarcini se pot cumpăra de la sediul lichidatorului judiciar din Braila, Bd. A.I. Cuza, nr. 84, la prețul de  2.000 lei + T.V.A pentru bunul prevăzut la punctul 1, 100 lei + T.V.A pentru bunurile prevăzute la punctul 2, 200 lei+ T.V.A pentru bunurile prevăzute la punctele 3 și 4 și 500 lei + T.V.A pentru bunurile prevăzute la punctul 5.

Plata se face în numerar la casieria lichidatorului.   Dovada plății caietului de sarcini se face cu chitanța.

Pentru a participa la licitație, ofertanții vor depune documentația de înscriere la licitație și au obligația de a achita o garanție de participare de 10% din prețul de pornire la licitație, până cel târziu la ora 12:00  a zilei lucrătoare precedente licitației.

Garanția de participare se depune în contul debitoarei S.C MOARA DOM PANIF S.R.L nr.: RO64BRDE090SV47792310900 deschis la BRD  AGENTIA CENTRU CIVIC BRĂILA.

Relații suplimentare la tel. 0239.682.944, 0731.797.052 sau la sediul lichidatorului judiciar.

 

LICHIDATOR JUDICIAR

SIERRA QUADRANT FILIALA BRAILA S.P.R.L

RFO II 0392, C.U.I : 25841122

ADRESA: bd. Alexandru Ioan Cuza, nr.84, Braila

TEL: 0239.68.29.44, 0372.047.480

FAX: 0239.68.28.00

E-MAIL sierra.quadrant@gmail.com

VÂNZĂRI ȘI LICITAȚII