Mergi la conţinutul principal
x
bancheri

Bancherii, semnal de alarmă privind creditarea în România

Asociaţia Română a Băncilor se arată "profund îngrijorată" de consecinţele "preponderent negative", atât asupra consumatorilor, cât şi asupra economiei, ce ar fi generate de potenţiala intrare în vigoare a celor trei proiecte de lege din domeniu care se află în stadiul de dezbatere în Camera Deputaţilor: plafonarea dobânzilor, limitarea valorii recuperabile a creanţelor cesionate şi eliminarea caracterului de titlu executoriu al contractelor de credit.

Potrivit ARB, promovarea acestor iniţiative, care, în instanţa a doua, produc o serie de efecte nedorite, intră în contradicţie cu demersurile de la nivelul UE pentru soluţionarea nivelelor ridicate de credite neperformante, având în vedere că aces­tea sunt considerate a reprezenta un risc la adresa stabilităţii financiare şi a creşterii economice. 

"Potrivit KPMG, o potenţială reducere a creditării populaţiei este estimată a avea un impact semnificativ asupra consumului producţiei şi investiţiilor şi cu efecte asupra bugetului de stat. O reducere de 5% a creditării va avea un impact negativ asupra PIB de 1,8%. Efectele primare ale celor trei proiecte de lege sunt deja resimţite atât la nivelul aşteptărilor publicului, cât şi la nivelul percepţiei asupra sis­temului bancar. Aceste proiecte de lege permit crearea unui spaţiu al aşteptărilor nerealiste. Toate aceste iniţiative vin cu costuri pentru indus­tria bancară inclusiv de imagine şi, în mod paradoxal, se întâmplă în statul membru al UE unde intermedierea financiară ocupă nivelul cel mai redus, de 26,4%", afirmă ARB.

Asociaţia Română a Băncilor (ARB) consideră necesară creşterea creditării, în condiţiile în care ţara noastră înregistrează o serie de decalaje în raport cu statele membre UE, ceea ce fragmentează eforturile de integrare şi conduce la o serie de efecte adverse, cum sunt reducerea avuţiei nete, adâncirea diferenţelor dintre cla­sele sociale, creş­terea migraţiei etc.

Potrivit unui raport al ARB, gradul intermedierii financiare în România este cel mai scăzut din rândul statelor din UE - 26,4%, iar ponderea activelor bancare în PIB se află la 50%. Prin comparaţie, la nivelul UE, ponderea activelor sectorului bancar în PIB este de 255%, iar în zona euro - de 288%.

ARB afirmă că România se confruntă cu o vulnerabilitate în piaţa muncii determinată de problema demografică, în condiţiile în care emigraţia a atins un nivel îngrijorător de 15% din populaţia ţării, res­pectiv 25% din populaţia activă.

,,Considerăm că este în interesul autorităţilor să adopte măsuri care conduc la reducerea intereselor dintre clasele sociale, pentru creşterea bunăstării economice, reducerea migraţiei şi creşterea demografiei", afirmă ARB.