Mergi la conţinutul principal
x
analiza sierra

BNR: Noile prevederi din OUG 114 complică, în ansamblul lor, transmisia monetară

Noile prevederi din OUG 114 complică, în ansamblul lor, transmisia monetară. Schimbările aduse OUG evită daune foarte mari pentru economie şi satisfac cele trei cerinţe formulate de Banca Naţională a României şi înaintate Comitetului Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială, arată Minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de Administraţie al BNR din 2 aprilie

În discuţiile privind poziţia ciclică a economiei, membrii Consiliului au remarcat că, aşa cum s-a anticipat, creşterea economică s-a menţinut aproape constantă în termeni anuali în trimestrul IV 2018, la 4,1%, în condiţiile unei temperări de ritm trimestrial ce face probabilă mărirea uşoară a excedentului de cerere agregată în acest interval, în linie cu previziunile.

Totodată, conform aşteptărilor, consumul gospodăriilor populaţiei a redevenit principalul propulsor al expansiunii economice, urmat la ceva distanţă de aportul variaţiei stocurilor, în timp ce formarea brută de capital fix şi-a redus uşor contribuţia negativă la avansul PIB. În schimb, exportul net a continuat să şi-o amplifice, pe fondul prelungirii tendinţei de încetinire a creşterii exporturilor de bunuri şi servicii, în paralel cu reaccelerarea uşoară a dinamicii importurilor, de natură să conducă, în asociere cu o deteriorare mai severă a balanţei veniturilor primare, şi la adâncirea semnificativă a deficitului de cont curent în acest interval, au arătat membrii CA al băncii centrale.

Creşterea în consecinţă a deficitului de cont curent la 4,5% din PIB în anul 2018, de la 3,2% în 2017, sugerând pierderi de competitivitate externă a economiei, precum şi acoperirea lui mai redusă cu fluxuri de capital autonom, au fost considerate deosebit de preocupante de către unii membri ai Consiliului, evoluţiile reclamând, în opinia acestora, o atenţie sporită.

Au fost evocate însă şi cauze structurale ale deficitului extern, cronicizate de-a lungul timpului, şi nivelul relativ mai scăzut al subvenţiilor din fonduri europene de care beneficiază fermierii români.

S-a sesizat, în acest context, că în anul 2018 avansul economiei, care a încetinit la 4,1% de la valoarea de excepţie de 7% atinsă în 2017, a fost susţinut pe partea cererii doar de consum, cu precădere de cel al gospodăriilor populaţiei, şi de variaţia stocurilor, în timp ce formarea brută de capital fix, dar mai cu seamă exportul net au acţionat în sensul erodării creşterii, mai scrie Agerpres.

Membrii Consiliului au continuat să exprime îngrijorări şi în legătură cu gradul înalt de încordare a pieţei muncii, evocând noul minim atins de rata şomajului BIM la începutul acestui an, concomitent cu creşterea la maxime istorice a efectivului salariaţilor din economie, precum şi intenţiile de angajare încă robuste, chiar dacă în uşoară moderare, indicate de sondaje de specialitate în perspectivă apropiată.

S-a apreciat că penuria mare de forţă de muncă existentă pe anumite segmente ale pieţei, potenţată şi de probleme structurale, împreună cu efectul de demonstraţie al majorărilor de salarii din sectorul public sunt de natură să accentueze în perspectivă presiunile asupra salariilor, ceea ce poate lovi în competitivitatea unor sectoare.