Mergi la conţinutul principal
x
analiza sierra

Ce reprezintă reorganizarea judiciară? Cum poate salva o companie

Reorganizarea judiciară reprezinta o parte componenta a institutiei juridice a procedurii colective de executare silita a datoriilor comerciale. Reorganizarea judiciara semnifica o procedura orientata spre organizarea pe baze noi a activitatii debitorului comerciant, in scopul redresarii economico-financiare si asigurarii mijloacelor banesti pentru plata datoriilor acestuia, prin reorganizarea activitatii sale sau prin lichidarea unor bunuri din averea sa pana la stingerea pasivului, afirmă experții de la Sierra Quadrant.

Din perspectiva legislatiei, dezideratul redresarii debitorului comerciant se poate realiza in cadrul unui proces complex de restructurare a activitatii debitorului, pe baza unui plan de reorganizare propus de debitor, de creditorii cu creante garantate si chirografari-titulari a cel putin 1/3 din valoarea creantelor sau de asociatii ori actionarii titulari a cel putin 1/3 din capitalul social al societatii comerciale si admis de judecatorul-sindic, sau , alternativ, prin lichidarea unor bunuri din patrimoniul debitorului pana la stingerea pasivului. In situatia in care redresarea acestuia nu este obiectiv posibila, urmeaza sa fie supus procedurii falimentului.

Conceptual, redresarea debitorului comerciant desemneaza un ansamblu de masuri si operatiuni menite sa asigure supravietuirea debitorului in mediul comercial si sa-i permita acestuia relansarea economica. In plus, confirmarea de catre judecatorul-sindic a unui plan de reorganizare are drept consecinta continuarea activitatii debitorului sub conducerea acestuia ori, dupa caz, a persoanelor abilitate de lege.

Proiectul planului de reorganizare a activitatii debitorului trebuie sa identifice perspectivele de redresare raportat la posibilitatile si specificul activitatii debitorului si, deopotriva, modalitatile concrete de lichidare a pasivului care greveaza patrimoniul debitorului comerciant intrucat scopul procedurilor instituite de actul normativ consta in plata pasivului debitorului aflat in stare de insolventa.

Reorganizarea judiciara este de competenţa tribunalului în jurisdicţia în care se află sediul debitorului, organele care o aplică fiind: instanţele judecătoreşti, judecătorul sindic, administratorul, lichidatorul, adunarea creditorilor şi comitetul creditorilor.