Mergi la conţinutul principal
x
analiza sierra

Refacerea sistemului de termoficare din București este întârziată în mod voit de către ROMINSOLV, administratorul judiciar al RADET

Judet
Bucuresti

În spiritul transparenței asumate odată cu implicarea companiei noastre (SIERRA QUADRANT) în procesul de reorganizare a ELCEN - din poziția de administrator judiciar - considerăm necesară informarea opiniei publice și a autorităților statului român cu privire la motivele temeinice care au stat la baza solicitării noastre de înlocuire a ROMINSOLV SPRL (administratorul judiciar al RADET), potrivit prevederilor art. 57 alin. 4 din Legea nr. 85/2014.

Precizăm că, în data de 07.03.2019, Adunarea creditorilor RADET a decis înlocuirea ROMINSOLV, iar în 08.03.2019 a fost depusă la instanță cererea de înlocuire, care conține motivele pe care le facem publice în prezentul comunicat.

Pe parcursul ultimului an de zile, acțiunile ROMINSOLV de tergiversare a procedurii de insolvență în cazul RADET, întârziere ce afectează automat și procesul de reorganizare a ELCEN, au conturat, din nefericire, preocuparea exclusivă a factorilor de decizie din cadrul ROMINSOLV de a încasa onorariul lunar pe o perioadă cât mai lungă.

Această abordare neglijează complet rolul social de servire a interesului public pe care orice companie și-l asumă din momentul în care decide să se implice într-un proces ce vizează o componentă a sistemului de securitate națională, respectiv sistemul de termoficare din București. De aceea, fiind vorba de o infrastructură critică care influențează buna desfășurare a vieții a milioane de cetățeni români, considerăm că nicio motivație de ordin material nu poate justifica aceste acțiuni de tergiversare.

În continuare, vă prezentăm motivele care au condus la concluzia că modalitatea de îndeplinire a mandatului de către administratorul judiciar ROMINSOLV s-a îndepărtat de la scopul procedurii de insolvență, acesta nefiind preocupat de maximizarea șanselor de recuperare a creanțelor de către creditori.

  1. Depunerea unui Plan de reorganizare a RADET care nu prevede sursele de finanțare a distribuirilor ce urmează a fi efectuate creditorilor, ceea ce riscă să determine neconfirmarea Planului de reorganizare de către instanța de judecată;
  2. Încălcarea de către ROMINSOLV  a prevederilor art. 137 din Legea 85/2014, precum și inducerea în eroare a principalilor creditori ai debitoarei RADET cu privire la intenția de modificare a proiectului Planului de reorganizare a debitoarei RADET depus la data de 02.02.2018;
  3. Încălcarea de către ROMINSOLV a atribuțiilor prevăzute la art. 58 alin. (1) lit. l) din Legea 85/2014, prin neluarea măsurilor legale de a formula și susține acțiuni în justiție pentru încasarea creanțelor  în valoare de 974.322.008 de lei, datorate debitoarei RADET București de către Municipiul București. Creanțele în cauză, dacă ar fi fost recuperate, ar fi putut constitui sursele de finanțare în cadrul unui Plan de reorganizare a debitoarei RADET care să fie sustenabil din punct de vedere financiar;
  4. Încălcarea de către ROMINSOLV a dispozițiilor legale privitoare la exercitarea dreptului de vot, în cadrul ședinței Adunării creditorilor RADET din data de 22.02.2019, a dispozițiilor legale privitoare la testul creditorului privat în ceea ce privește votul ELCEN și al DGAMC și a dispozițiilor legale privitoare la exercitarea votului de aprobare a Planului de reorganizare.

Din toate aceste motive, incluse în raportul detaliat înaintat instanței de judecată, considerăm că activitatea depusă de ROMINSOLV a pus în pericol întreg procesul de reorganizare a RADET și, implicit, șansele creditorilor de  a-și recupera creanțele.

Cum principalul creditor al RADET este ELCEN, iar planul de reorganizare al ELCEN depinde de recupererea acestor datorii, subliniem faptul că, în final, întreg procesul de refacere a sistemului de termoficare din București este pus în pericol ca urmare a modului în care ROMINSOLV a înțeles că trebuie să-și exercite atribuțiile.

În ce privește soluționarea în instanță a solicitării de înlocuire, vă informăm că ROMINSOLV a solicitat expres, în data de 08.03.2019, ca termenul pe care îl va fixa instanța să fie stabilit peste 2 săptămani, întrucât dl Gheorghe Piperea dorește să participe personal la această înfățișare, fiind însă împiedicat de starea de sănătate, potrivit declarațiilor reprezentanților ROMINSOLV.

De aceea, apreciem că următoarea informare publică pe care o vom face cu privire la acest aspect al procesului de reorganizare a RADET și a ELCEN și la decizia instanței va avea loc peste cca o lună de zile.