Mergi la conţinutul principal
x
analiza sierra

Sierra Quadrant: Ce presupune concordatul colectiv

Orice debitor aflat în dificultate financiară, cu excepția celor excluşi potrivit dispozițiilor Legii nr. 85/2016, poate introduce la tribunalul competent o cerere de deschidere a procedurii de concordat preventiv.
Prin cererea sa, debitorul propune un administrator concordatar provizoriu, dintre practicienii în insolvenţă autorizaţi potrivit legii.
În termen de 30 de zile de la numirea sa, administratorul concordatar elaborează, împreună cu debitorul, lista creditorilor şi oferta de concordat preventiv, care cuprinde proiectul de concordat preventiv.
Proiectul de concordat preventiv trebuie să includă un plan de redresare, care prevede cel puţin următoarele măsuri:
reorganizarea activităţii debitorului, prin măsuri precum: restructurarea conducerii debitorului, modificarea structurii funcţionale, reducerea personalului sau orice alte măsuri considerate a fi necesare;
modalităţile prin care debitorul înţelege să depăşească starea de dificultate financiară.
În baza ofertei de concordat preventiv, debitorul poate cere judecătorului-sindic suspendarea provizorie a urmăririlor silite. În perioada concordatului preventiv omologat nu se poate deschide procedura insolvenţei faţă de debitor.