Mergi la conţinutul principal
x
analiza sierra

Sierra Quadrant: Ce presupune mandatul ad-hoc

Mandat ad-hoc reprezintă o procedură confidenţială, declanşată la cererea debitorului în dificultate financiară, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de instanţă, negociază cu creditorii în scopul realizării unei înţelegeri între unul sau mai mulţi dintre aceştia şi debitor, în vederea depăşirii stării de dificultate în care se află.
Ca manager al lichidării, practicianului îi revine rolul realizării strategiei de vânzare a activelor, întocmirea acesteia fiind strâns legată de cunoașterea în detaliu a activelor / bunurilor societății, ca urmare a parcurgerii etapei inventarierii, precum și a celei mai bune utilizări a acestora.
Obiectivul mandatarului ad-hoc va fi acela de a realiza, în termen de 90 de zile de la desemnare, o înţelegere între debitor şi unul sau mai mulţi creditori ai săi, în vederea depăşirii stării de dificultate financiară în care se află debitorul, a salvgardării acestuia, păstrării locurilor de muncă şi acoperirii creanţelor asupra debitorului.
Mandatarul ad-hoc negociază cu creditorii în scopul realizării unei înţelegeri între unul sau mai mulţi dintre aceştia şi debitor, în vederea depăşirii stării de dificultate în care se află debitorul.
Mandatul ad-hoc inceteaza in urmatoarele conditii:
-prin denunţarea unilaterală a mandatului de către debitor sau de către mandatarul ad-hoc;
-prin încheierea înţelegerii prevăzute;
-dacă, în termenul prevăzut, mandatarul nu a reuşit să intermedieze încheierea unei înţelegeri între debitor şi creditorii săi.
-La cererea debitorului sau a mandatarului ad-hoc, preşedintele tribunalului va constata încetarea mandatului ad-hoc, prin încheiere definitivă.