Mergi la conţinutul principal
x
analiza sierra

Procedura simplificată de insolvență. Cum se desfășoară și ce avantaje oferă

Insolvența nu trebuie privită în niciun caz drept calea sigură spre faliment, afirmă experții de la Sierra Quadrant. Pentru multe dintre companiile aflate în dificultate, procedura simplificată de insolvență poate reprezenta principalul mijloc de salvare, de restructurare și relansare a business-ului.

Realitatea economica a demonstrat faptul ca metodele de evitare a procedurii insolventei (mediere, concordat preventiv, mandat ad-hoc) nu sunt suficiente, cel putin in sistemul legal romanesc, pentru salvgardarea profesionistilor si ca este necesar concursul judecatorului-sindic si al administratorului judiciar. 

Experții de la Sierra Quadrant vă prezintă procedura simplificată de insolvență, în pașii săi esențiali.

Pasul 1

Debitorul depune la comisia de insolvenţă teritorială o cerere de aplicare a procedurii simplificate de insolvenţă. Formularul tipizat de cerere este pus la dispoziţia publicului, cu titlu gratuit, la sediile comisiilor de insolvenţă, precum şi on-line, pe pagina de internet a Comisiei de Insolvenţă la Nivel Central.

Pasul 2

 Comisia de insolvenţă, analizând cererea debitorului şi actele depuse în susținerea acesteia, dacă apreciază că debitorul întruneşte condițiile prevăzute de Lege, sesizează instanța competentă în vederea constatării îndeplinirii condițiilor pentru aplicarea procedurii simplificate de insolvență.

Pasul 3

 Instanța admite sau respinge cererea

Pasul 4

Efectele admiterii cererii:

- se suspendă de drept toate măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra patrimoniului debitorului. Nu sunt supuse suspendării de drept măsurile de executare silită îndreptate împotriva codebitorilor şi/sau terților garanți.

- este suspendată de drept, în privinţa debitorului, curgerea dobânzilor, penalităților, majorărilor de întârziere, precum şi a oricăror altor asemenea accesorii ale obligației de plată.

- se suspendă prescripția dreptului creditorilor de a cere executarea silită a creanțelor acestora împotriva debitorului.

Pasul 5

 Debitorul are următoarele obligații pe durata a 3 ani, începând din momentul emiterii hotărârii instanței de deschidere a procedurii simplificate de insolvență:

a) să plătească creanţele curente, pe măsură ce devin scadente;

b) să nu contracteze noi împrumuturi;

c) să furnizeze, anual, comisiei de insolvenţă o informare cu privire la situaţia sa patrimonială;

d) să informeze, de îndată, Comisia de insolvenţă cu privire la obţinerea oricăror venituri suplimentare de peste 1/2 din salariul minim pe economie faţă de nivelul declarat prin cererea de aplicare a procedurii simplificate de insolvenţă;

 e) să informeze comisia de insolvenţă cu privire la dobândirea cu orice titlu, inclusiv moşteniri sau donaţii, de bunuri şi servicii a căror valoare depăşeşte salariul minim pe economie.

Pasul 6

După trecerea unei perioade de 3 ani de zile din momentul deschiderii procedurii, debitorul va putea solicita instanței ștergerea datoriilor pe care le-a avut.

VÂNZĂRI ȘI LICITAȚII