Skip to main content

Despre noi

Cine suntem?

Lucrări de administrare și lichidare complexe

Cifrele seci nu vor putea cuprinde niciodată istoria și activitatea unei companii. Pentru că în spatele cifrelor există întotdeauna oameni și povești.

Însă viitorii noștri clienți vor să afle "ce" ne-a făcut să devenim parte din topul liderilor din industrie și mai ales despre "cum" am reușit acest lucru.

La ambele întrebări, răspunsul nu poate fi altul decât: ECHIPA. 40 de profesioniști care activează în 8 județe au înțeles că doar strategiile pe termen lung și identificarea cu nevoile clientului sunt singurele garanții de a rezista într-o piață complexă, care pare că trăiește o continuă perioadă de tranziție.

Totodată, accentul pus de compania noastră pe procesul de perfecționare profesională continuă garantează clienților noștri gestionarea cu succes a celor mai specializate lucrări de administrare și lichidare complexe, cu un ridicat grad de dificultate.

Nu în ultimul rând, deschiderea către inovare este atuul care ne ajută să fim alături de clienții care întâmpină probleme în procese de reorganizare sau lichidare caracterizate prin patrimoniu mare și diversificat, prin multitudinea problemelor legale care trebuie soluționate, concomitent cu procedura de insolvență: bilanț de mediu, substanțe periculoase în proprietate, servituți neclare și litigii legate de patrimoniu, etc.

Cu titlul de exemplu, printre dosarele semnificative gestionate în prezent de Sierra Quadrant se află Electrocentrale București (ELCEN), CET SA Bacău, Letea SA Bacău, Servicii Energetice Moldova SA, Donau Chem, Compania de Navigație Fluvială Giurgiu NAV S.A., Teleferic SA, Rombet SA și GA-PRO-CHEMICALS S.A.

Piața de business din România este, în continuare, un spațiu al impredictibilității. Atât din cauza modului în care politicul a gestionat organizarea societății, cât și ca urmare a complexității mediului de afaceri în general.

Din acest motiv, momentele de dificultate în care se găsesc companiile nu sunt puține. Însă, experiența și rezultatele noastre de până acum ne fac să afirmăm cu tărie că aceste momente pot fi transformate în oportunități de redresare, atunci când împărtășim cu clienții noștri aceeași determinare și aceleași valori.