Skip to main content
ANUNT IMPORTANT - SEDINTA ADUNARII CREDITORILOR ELCEN DIN 24.03.2020

ANUNT IMPORTANT - SEDINTA ADUNARII CREDITORILOR ELCEN DIN 24.03.2020

Administrator judiciar al debitoarei ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A., Sierra Quadrant filiala Bucureşti S.P.R.L.,

aduce la cunoștința creditorilor ca ședința Adunarii Creditorilor ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A., convocată pentru data de 24.03.2020, ora 10:30 la Centrala Electrica de Termoficare Grozăvești (punct de lucru al ELCEN), sala de festivității, din București, Splaiul Independentei, nr. 229, Sector 6, în data de 24.03.2020, cu următoarea ordine de zi: ”Exprimarea votului cu privire la Planul de reorganizare modificat a ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A.”,

va avea loc, conform convocatorului publicat în BPI nr. 4323/03.03.2020, cu respectarea tuturor recomandărilor de conduită responsabilă pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Creditorii pot exprima votul și prin corespondență, modalitate în care susținem transmiterea votului. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace, până în ziua și ora fixată pentru exprimarea votului, pe adresa administratorului judiciar indicată în preambul.

Planul de reorganizare modificat a ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A., inclusiv anexele, a fost înregistrat la dosarul nr. 35304/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VIIa, la data de 28.02.2020 și poate fi studiat până la data ședinței Adunării creditorilor și pe site-ul administratorului judiciar Sierra Quadrant https://www.sierraquadrant.ro, secțiunea info dosare.