Mergi la conţinutul principal
x

Reorganizare

Reorganizarea judiciară este procedura ce se aplică debitorului în insolvenţă, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creanţelor. 

Ce presupune?

Procedura de reorganizare presupune întocmirea, aprobarea, confirmarea, implementarea şi respectarea unui plan, numit plan de reorganizare, care poate să prevadă, nelimitativ, împreună sau separat:

  • restructurarea operaţională şi/sau financiară a debitorului;
  • restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social;
  • restrângerea activităţii prin lichidarea parţială sau totală a activului din averea debitorului;

 În opinia noastră, starea de funcționare a unei societăți, chiar și în reorganizare, constituie starea normală, declanșarea procedurii de faliment fiind situația de excepție, ce apare ca urmare a imposibilității reale de redresare financiară.

Elaborarea planului de reorganizare a activității debitorului presupune indicarea perspectivelor de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului, și va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică.

În cazul în care situația economică a societății permite redresarea, ne angajăm să contribuim activ la îndeplinirea planului de reorganizare, scopul urmărit fiind acoperirea pasivului societății și îndestularea creditorilor conform planului.

În condițiile în care, după analiza proprie pe care o vom efectua la intrarea în funcție, modalitatea de reorganizare propusă de debitoare sau alți participanți la procedura ce beneficiază de acest drept, se dovedește a fi nerealistă, vom adopta măsurile legale ce se impun în raport de interesul comun al creditorilor societății.

Reușita procedurii de insolvență deschise pentru această societate presupune acoperirea integrală, sau, dacă nu, cel puțin într-un procent semnificativ, a pasivului acesteia. Aceasta înseamnă, de fapt, cunoașterea exactă a activității desfășurate de aceasta. În acest sens, echipa noastră de specialiști (economiști/evaluatori/juriști), ca urmare a experienței deținute, poate îndeplini cu succes acest obiectiv.

 Din experiența noastră, un plan de reorganizare are succes numai dacă îndeplinește câteva condiții de bază:

  1. A obținut aprobarea principalilor creditori bugetari privind reorganizarea, fiind binecunoscut faptul că, în majoritatea cazurilor, aceștia dețin un procent semnificativ din valoarea totală a pasivului societății debitoare;
  2. Este realist, în sensul că, pe baza unor măsuri administrative speciale, societatea demonstrează capacitatea tehnică și economică de a genera suficient profit din activitatea principală;
  3. Poate obține venituri excepționale din vânzarea unor bunuri ale societății (lichidare parțială pe bază de plan) sau din alte resurse permise de lege (aport de capital social, credite bancare, fuziune, etc.).

Tot din experiența dobandită în acest domeniu de activitate, cunoaștem faptul că o procedură de reorganizare nu are succes fără o colaborare eficientă între administratorul judiciar și reprezentanții administratorului special. Lipsa de colaborare, precum și nerespectarea planului de reorganizare poate duce la declanșarea procedurii de faliment.