Skip to main content
ELCEN DĂ ASIGURĂRI CĂ POPULAȚIA CAPITALEI  VA BENEFICIA ÎN CONTINUARE DE APĂ CALDĂ ȘI CĂLDURĂ  INDEPENDENT DE SITUAȚIA JURIDICĂ A RADET

ELCEN DĂ ASIGURĂRI CĂ POPULAȚIA CAPITALEI VA BENEFICIA ÎN CONTINUARE DE APĂ CALDĂ ȘI CĂLDURĂ INDEPENDENT DE SITUAȚIA JURIDICĂ A RADET

București, 18 FEBRUARIE 2019. Ca urmare a informațiilor vehiculate în spațiul public cu privire la posibilitatea intrării în faliment a Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice (RADET), Electrocentrale București S.A. (ELCEN) face următoarele precizări:

  • În eventualitatea intrării în procedură de faliment a RADET, ELCEN are disponibilitatea de a asigura energia termică necesară populației în condițiile asigurării plății energiei termice și a subvenției de către PMB. Mai mult decât atât, ELCEN își manifestă deschiderea și disponibilitatea pentru identificarea unor soluții legale care să permită funcționarea optimă a serviciului public de termoficare în municipiul București.  
  • Reprezentanții ELCEN dau asigurări că nu va fi periclitată niciun moment furnizarea agentului termic și recomandă populației să abordeze această situație cu calm întrucât se depun toate eforturile pentru preîntâmpinarea oricăror situații de blocaj cu repercusiuni majore.
  • ELCEN dezminte afirmațiile făcute în spațiul public potrivit cărora eventuala intrare în faliment a RADET ar atrage imediat falimentul ELCEN. În acest sens, se evidențiază necesitatea ca Primăria Municipiului București să își îndeplinească în continuare responsabilitatea de achitare a subvenției conform obligațiilor asumate.  
  • În ceea ce privește Planul de reorganizare al RADET supus votului Adunării Creditorilor, ELCEN precizează că, încă de la depunerea acestuia, respectiv din februarie 2018, a atras atenția, în acord cu poziția creditorilor ELCEN, asupra faptului că varianta de plan propusă nu întrunește condițiile de legalitate și viabilitate pentru a putea fi votat de către creditori și a solicitat modificarea acestuia, precum și aprobarea de către CGMB. Punctul de vedere al ELCEN a fost însușit și de ceilalți creditori ai RADET, conform deciziilor luate în Comitetul Creditorilor RADET. ELCEN își va menține poziția exprimată în mod constant pe parcursul procedurii de insolvență a RADET de a susține reorganizarea acestei societăți, însă doar cu recuperarea creanțelor creditorilor RADET la un nivel satisfăcător, astfel cum este prevăzut și în Planul de reorganizare al ELCEN. Întreaga responsabilitate pentru potențiala deschidere a procedurii de faliment este a administratorilor RADET  care au refuzat în mod constant să dea curs solicitărilor creditorilor RADET de modificare a Planului de reorganizare în oglindă a cu Planul de reorganizare al ELCEN. 
  • Referitor la activitatea ELCEN, precizăm faptul că societatea se află în procedură de reorganizare judiciară, judecătorul-sindic confirmând, la data de 22.10.2018, Planul de reorganizare al ELCEN. Administratorii ELCEN depun eforturi pentru reorganizarea activității societății conform Planului de reorganizare confirmat.
  • ELCEN urmărește asigurarea unei stabilități la nivelul sistemului luând toate măsurile necesare pentru evitarea oricăror riscuri ce ar putea afecta condițiile decente de trai ale locuitorilor racordați la sistemul centralizat de termoficare.

Birou Comunicare și Relații Publice