Skip to main content
Ovidiu Neacsu Sierra Quadrant

Ovidiu Neacşu, Sierra Quadrant, despre succesul ieşirii din insolvenţă a ELCEN: Am transformat o companie de interes strategic falimentară într-un actor economic solid

Instanța de judecată a confirmat încheierea procedurii de reorganizare a ELCEN București, marcând astfel in mod oficial reinserția companiei in circuitul economic. Ovidiu Neacșu, partener fondator Sierra Quadrant, a declarat că procesul a fost unul dificil, ce au necesitat două planuri de reorganizare şi patru ani de activitate susţinută.

“După patru ani și două planuri de reorganizare, Sierra Quadrant a reușit să transforme o companie de interes strategic falimentară într-un actor economic solid, care își poate îndeplini rolul important în cadrul sistemului de încălzire a Capitalei fără presiunea suplimentară adusă de starea de insolvență.

Deși opinia publică a fost în permanență informată în legătură nu doar cu stadiul dar și cu problemele întâmpinate, aș vrea să profit de acest moment și să subliniez încă o dată o serie de aspecte importante.

Acești patru ani au fost marcați, de foarte multe provocări suplimentare celor de natură tehnică, profesională, care au îngreunat procedura de reorganizare.

Statul român are funcționari și politicieni foarte bine pregătiți care însă sunt captivi unui sistem osificat, neadaptat cerințelor unei economii moderne.

Lipsa de flexibilitate a sistemului este una din principalele cauze care împiedică modernizarea țării în ansamblu, și a mediului de business în particular.

Avem nevoie nu doar de legi noi, simplificate și eficiente, dar mai ales de proceduri clare, adaptate realității si orientate către rezolvarea problemelor.

Totodată, politicienii romani trebuie să înțeleagă că anumite evenimente transced orice divergență, de orice natură, și se înscriu în categoria situațiilor de interes național, care necesită o colaborare strânsă din partea lor.

De asemenea, rolul și modul de organizare a primăriilor trebuie regândit în totalitate, astfel încât aceste instituții și persoanele care le conduc să iasă pe cât de mult posibil din sfera de control politic pentru a putea acționa cât mai eficient în interesul cetățenilor.

În încheiere, vreau să mulțumesc însă atât clasei politice cât și funcționarilor publici din toate instituțiile implicate care au găsit într-un final puterea de a lua deciziile corecte”, a declarat Ovidiu Neacșu, partener fondator Sierra Quadrant.