Skip to main content
Rominsolv și Primăria Capitalei blochează sistematic procesul de reorganizare a companiilor ELCEN și RADET

Rominsolv și Primăria Capitalei blochează sistematic procesul de reorganizare a companiilor ELCEN și RADET

Reprezentanții clasei politice, ai mass-media și, nu în ultimul rând, cetățenii Municipiului București sunt dezinformați într-o manieră susținută cu privire la evoluția și problemele întâmpinate de către ELCEN și RADET în implementarea planurilor de reorganizare judiciară.

  • Refacerea sistemului de termoficare din București, componentă a sistemului de securitate națională, este blocată inclusiv de acțiuni cu caracter ilegal ale ROMINSOLV SPRL (administratorul judiciar al RADET). Un exemplu recent în acest sens îl constituie calificarea abuzivă a votului ELCEN ca fiind un vot pozitiv pentru adoptarea planului de reorganizare a RADET, în cadrul ședinței adunării creditorilor din 22.02.2019.
  • Având exclusiv o abordare politică, Primăria Municipiului București (PMB) practică un discurs dublu care ajunge, în unele cazuri, până la dezinformare. În ciuda declarațiilor publice, prin care își arată disponibilitatea de a contribui la rezolvarea situației, PMB evită să-și asume plata creanței RADET (aflată în subordinea Primăriei), fapt ce blochează de facto întreg procesul de reorganizare al RADET și, implicit, al ELCEN.
  • Atât acțiunile ROMINSOLV (încă de la preluarea mandatului de administrator judiciar al RADET), cât și acțiunile sau inacțiunea PMB, dublate de declarații publice politicianiste din partea reprezentanților Primăriei, contribuie decisiv la tergiversarea procesului de reorganizare a celor două entități (ELCEN și RADET), proces care are ca scop final refacerea din temelii a sistemului de termoficare din București.

1. Calificarea abuzivă a votului ELCEN privind adoptarea planului de reorganizare a RADET drept vot pozitiv de către ROMINSOLV

În cadrul ședinței Adunării creditorilor RADET din 22.02.2019, într-o manieră complet ilegală, Rominsolv a încheiat procesul verbal de ședință (publicat în BPI nr 4013/25.02.2019) din care rezultă faptul că ELCEN a aprobat adoptarea Planului de reorganizare al RADET.

Această decizie sfidează nu numai legea în vigoare, dar și regulile minime ale unui raționament mânat de bună credință în condițiile în care, prin adresa nr 15585/21.02.2019 (transmisă de administratorul special al ELCEN și avizată de SIERRA QUADRANT) ELCEN a solicitat:

a) prorogarea termenului la care se desfășoară ședința în care ar fi trebuit  votat Planul de reorganizare a RADET

b) modificarea Planului de reorganizare a RADET în condițiile și conform cerințelor de legalitate și viabilitate solicitate de ELCEN (precizarea sursei de finanțare necesară plății datoriei RADET către ELCEN în valoare de 1,095 miliarde de lei este condiția esențială pentru aprobarea Planului de către ELCEN)

c) înlocuirea pentru motive temeinice a ROMINSOLV din poziția de administrator judiciar al RADET (solicitare expresă a SIERRA QUADRANT prevăzută în adresa din 21.02.2019)

Ținând cont de aceste solicitări, considerăm calificarea votului ELCEN ca fiind unul pozitiv (de aprobare a Planului) o dovadă care confirmă atât lipsa de profesionalism a ROMINSOLV, cât și încercarea de a tergiversa adoptarea deciziilor care ar conduce la finalizarea procesului de reorganizare judiciară.

Acest comportament abuziv și ilegal al ROMINSOLV (contestat deja în instanță de SIERRA QUADRANT) reprezintă o practică care, în cazul nesancționării acesteia de către instanțele de judecată, nu doar că destabilizează complet procesul de reorganizare a celor două companii, dar creează totodată un precedent care pune în pericol bunele practici din industria insolvenței.

2. Nerecunoșterea creanței ELCEN asupra RADET de către PMB blochează de facto întreg procesul de reorganizare a RADET și, implicit, a ELCEN

Motivul principal care stă la baza refuzului ELCEN de a vota Planul de reorganizare a RADET este strâns legat de refuzul constant al ROMINSOLV de a preciza - în cadrul Planului - sursa de finanțare a datoriei de 1,095 miliarde de lei pe care RADET o înregistrează față de ELCEN, dar și de nerecunoșterea acestei sume de către PMB, instituția care ar trebui să asigure sursa de finanțare.

Reamintim faptul că, în spiritul unei abordări constructive, creanța istorică inițială a fost reevaluată de la 3,7 miliarde de lei la 1,095 miliarde de lei. Acest raport de evaluare, prins în Planul de reorganizare a ELCEN, nu a fost contestat de RADET, companie aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București, fapt ce atestă recunoșterea și acceptarea tacită de către PMB cu privire la asumarea asigurării finanțării datoriilor RADET către ELCEN în valoare de 1,095 miliarde lei.

Cu toate acestea, deși la nivel declarativ reprezentanții PMB dau asigurări cetățenilor și celorlalte autorități publice că Primăria face tot ce îi stă în putință pentru a contribui la refacerea sistemului de termoficare din București, în fapt, demersurile acestora se înscriu exclusiv în direcția blocării procesului de reorganizare a ELCEN și RADET, prin refuzul recunoașterii creanței de 1,095 miliarde de lei.

Lipsa oricăror demersuri din partea PMB care să garanteze RADET că PMB va finanța plata datoriei, corelată cu refuzul constant al ROMINSOLV de a preciza sursa de finanțare în cadrul Planului de reorganizare, ridică suspiciuni rezonabile cu privire bunele intenții care ar trebui să guverneze acțiunile celor doi actori implicați direct în procesul de insolvență a RADET, în condițiile în care viața a milioane de locuitori și agenți economici, dar și funcționarea a câtorva mii de spitale, școli și grădinițe depind de sistemul de termoficare din București.

Implicarea SIERRA QUADRANT în acest proiect de restructurare și refacere a arhitecturii sistemului de termoficare din Capitală trece dincolo de calculul economic de oportunitate, caracteristic oricărui agent economic ce acționează într-o piață concurențială, înscriindu-se în linia unor decizii manageriale motivate de spiritul de apartenență la o comunitate.

Din acest motiv, dublat de dorința de a rămâne fideli principiului transparenței față de cetățeni, asumat odată cu implicarea noastră în acest proiect fundamental pentru București, vă asigurăm că vom intensifica acțiunile de comunicare publică și vă vom ține la curent cu evoluția desfășurării evenimentelor în cadrul acestui proces de reorganizare a ELCEN și a RADET.