Skip to main content
Sierra Quadrant anunta organizarea procedurii de supraofertare in cadrul procedurii de insolventa a  CNF GIURGIU NAV S.A

Sierra Quadrant anunta organizarea procedurii de supraofertare in cadrul procedurii de insolventa a CNF GIURGIU NAV S.A

 

SIERRA QUADRANT S.P.R.L. FILIALA BUCURESTI., cu adresa de corespondenta in Bucuresti, str Traian, nr. 2–Ans. Unirii Bl.F1, Tr. 4, etaj 7, ap. 21, sect. 3, Nr. inregistrare RFO II 0393, C.U.I.RO25852407, tel 021.324.12.22, fax 021.324.12.21, e-mail: office.bucuresti@sierraquadrant.ro, in calitate de LichidatorJudiciar al debitoarei COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA GIURGIU NAV S.A. (CNF GIURGIU NAV S.A.), cusediul în oras Zimnicea, Zona Port, CorpAdministrativ, Biroul nr. 2, jud. Teleorman, avândnumăr de înregistrare la RegistrulComerţului J34/500/2013 şi cod unicde înregistrare 1285410,

anunta organizarea procedurii de supraofertare - vanzare directa prevazuta de art. 118 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, in urmatoarele conditii:

Obiectul procedurii de supraofertare:mijloace de transport naval, bunuri cu specific naval și a stocului de piese de schimb aflate în patrimoniul debitoarei COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA GIURGIU NAV S.A.

Oferta minima acceptata:590.000 Euro + TVA, conform hotărârii Adunării Creditorilor din data de 25.05.2018

Pasul de supraofertare:10% din pretul ofertei acceptate.

Termenul de supraofertare: 30 de zile calendaristice de la data publicarii in ziar a prezentei.

Acest termen reprezinta intervalul de timp în care orice potential ofertant va putea depune o oferta superioara ofertei acceptate de 590.000 Euro + TVA, prin supraofertarea cu minim un pas.

Garatia de participare: 10% din pretul supraofertat.

Supraofertele pot fi depuse de orice potential cumparator, persoana fizica sau juridica, insotite de dovada depunerii garantiei de participare prin virament bancar in contul debitoarei COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA GIURGIU NAV S.A. (CNF GIURGIU NAV S.A.nr. RO82 BTRL 01901202M76260XX deschis la BancaTransilvania, pana cel mai tarziu in ultima zi a termenului de supraofertare, ora 17.00, prin cerere înregistrată la registratura lichidatorului judiciar.

Pentru consultarea regulamentului privind vanzarea prin negociere directa cu supraofertare si pentru informatii  suplimentare, cei interesati se pot adresa lichidatorului judiciar la datele de contact indicate în preambul