Skip to main content
elcen primaria bucuresti

Sierra Quadrant întrerupe negocierile cu Primăria București pentru transferului ELCEN către Termoenergetica și propune ieșirea companiei din insolvență

Sierra Quadrant, administratorul judiciar al ELCEN, consideră că sunt sistate irevocabil negocierile demarate cu Primăria Municipiului București pentru transferul ELCEN către Compania Municipală Termoenergetica București SA, în condițiile în care municipalitatea a ales să nu răspundă la notificarea prin care i se cerea să indice, până în data de 31 ianuarie 2022, sursele de finanțare a transferului afacerii.

În aceste condiții, proiectul de realizare a Sistemului de Alimentare Centralizat cu Energie Termică (SACET) integrat în municipiul București rămâne fără obiect.

Sierra Quadrant subliniază că, prin adresa nr. 274 din 12.01.2022, a notificat ultimativ Primăria să indice, până la data de 31.01.2022, sursele de finanțare a transferului afacerii ELCEN către Compania Municipală Termoenergetica București SA. Această adresă a fost emisă în condițiile în care, prin notificarea nr. 4754/14.07.2020 comunicată în vederea exprimării dreptului de preemțiune, s-a indicat în mod explicit că:

 

  • ”Dreptul de prioritate nu va fi considerat valabil exprimat decât prin comunicarea unei intenții angajante, neechivoce și necondiționate în vederea achiziției activelor cu indicarea surselor de finanțare a achitării prețului, dovedirii disponibilității surselor de finanțare, precum și a solvabilității, încă de la momentul manifestării intenției de cumpărare. Lipsa indicării sursei de finanțare a achitării prețului de transfer al afacerii va da dreptul Administratorului judiciar de a nu lua în considerare intenția comunicată.”

 

Or, prin adresa de răspuns nr. 167/13.01.2021 a Primăriei Municipiului București, intenția angajantă a fost manifestată fără a se indica sursele de finanțare, fără dovedirea disponibilității surselor de finanțare și nici a solvabilității.

Mai mult decât atât, intenția manifestată de Primăria Municipiului București prin adresa nr. 167/13.01.2021 a fost condiționată de actualizarea valorii de evaluare a patrimoniului Electrocentrale București SA cu data de referință 31.12.2020, cu privire la activitatea ce va face obiectul transferului de afacere.

Această condiție a fost îndeplinită cu bună credință de ELCEN, în ciuda faptului că a antrenat noi costuri cu serviciile evaluatorului autorizat pentru reevaluarea patrimoniului ELCEN la data de referință 31.12.2020. 

Ulterior finalizării raportului de evaluare, ghidați de convingerea că transferul activelor productive ale ELCEN către Primăria Municipiului Bucuresti se va materializa, a fost parcursă încă o etapă premergătoare procesului efectiv de transfer, respectiv realizarea testului creditorului privat prudent, ocazie cu care au fost afectate alte resurse de timp și costuri în sarcina ELCEN.

În aceste condiții, Sierra Quadrant a solicitat Primăriei Municipiului București prin adresa 12.01.2022 să indice până la data de 31.01.2022 sursele de finanțare a transferului afacerii ELCEN către Termoenergetica. Sierra Quadrant nu a primit niciun răspuns din partea Primăriei Municipiului București la această notificare.

Având în vedere calendarul estimat vizând etapele necesare realizării transferului, în condițiile nematerializării diligențelor stabilite în sarcina Primăriei București pentru derularea mecanismului privind transferul activelor ELCEN către Termoenergetica și în contextul acumulării continue de datorii ale Termoenergetica față de ELCEN, Sierra Quadrant consideră că lipsa unui răspuns la notificarea transmisă echivalează cu retragerea Primăriei din cadrul negocierilor și, corelativ, cu retractarea intenției în vederea achiziției activelor ELCEN.

În aceste condiții, Sierra Quadrant, în calitate de administrator judiciar, a supus astăzi aprobării creditorilor creditorilor alte modalități de organizare a insolvenței, respectiv ieșirea ELCEN din insolvență, care se va finaliza după estimările noastre în cel mai scurt timp.

În acest fel, se asigură eliminarea riscurilor intrării ELCEN în faliment, ale pierderii bonusului de cogenerare, ale pierderii oportunităților de atragere de fonduri europene nerambursabile indisolubil legate de îndeplinirea condițiilor de mediu impuse de forurile europene responsabile în materie.

„Constatând zădărnicia tuturor demersurilor noastre, ne exprimăm regretul și indignarea în fața atitudinii Primăriei Municipiului București, care nu a binevoit nici măcar să răspundă la solicitările noastre, formulate prin adrese oficiale. Ne exprimăm speranța că ieșirea ELCEN din insolvență va reprezenta începutul unui nou drum pentru această companie. Ne exprimăm, de asemenea, speranța că factorii decidenți vor avea de această dată mai multă înțelepciune, pentru a nu se ajunge din nou la perspectiva falimentului unei societăți strategice a statului român, o companie care a dovedit că poate fi viabilă din punct de vedere economic și poate funcționa în condiții de performanță”, a declarat Ovidiu Neacșu, partener fondator Sierra Quadrant.