Skip to main content
Sierra Quadrant prezintă 10 pași pentru o strategie de reorganizare eficientă

Sierra Quadrant prezintă 10 pași pentru o strategie de reorganizare eficientă

Modificarea adusa procedurii de insolventa prin Legea 85/2014 implica o etapizare mai buna a procedurii, eliminand aspectele contradictorii sau confuze, scopul urmarit fiind o practica judiciara unitara la nivelul instantelor judecatoresti. Pentru determinarea strategiei optime pentru fiecare procedura de insolventa este necesara, pe langa cunoasterea amanuntita a specificului activitatii societatii, stabilirea exacta a operatiunilor si termenelor de realizare a acestora, afirmă Sierra Quadrant.

In acest sens, pentru eficientizarea operatiunilor din procedura insolventei, Sierra Quadrant a elaborat un program de administrare care presupune termene de realizare, aspecte de procedura si operatiuni practice dupa cum urmeaza:

1. Indeplinirea formalitatilor legale privind publicitatea declansarii procedurii de insolventa

Procedura de insolventa fiind o procedura concursuala si egalitara, legea impune notificarea declansarii procedurii de faliment tuturor creditorilor. Totodata se impune a se aduce la cunostinta acest eveniment tuturor pesoanelor interesate, motiv pentru care realizam publicitatea largita prin difuzarea unui anunt in ziar de larga circulatie si in Buletinul procedurilor de insolventa. Intrucat notificarea propriu-zisa constituie o formula standardizata, aceasta etapa va fi realizata in termen de maxim 2 zile de la data comunicarii hotararii, astfel incat termenul de formulare a declaratiilor de creanta din partea creditorilor sa fie cat mai lung.

2. Intalnirea cu debitorul

Discutiile cu reprezentantii legali ai societatii debitoare sunt importante in cadrul procedurii de insolventa. Pentru aceasta in termen de 2 zile de la comunicarea hotararii de desemnare ca administrator judiciar/lichidator  trimitem notificare pentru stabilirea unui intalniri cu debitoarea in scopul purtarii unor discutii privind perspectivele de actiune a societatii reorganizare sau faliment precum si pentru preluarea documentelor in vederea analizarii activitatii acesteia si intocmirii raportului privind continuarea sau nu a perioadei de observatie si a cauzelor ce au determinat insolventa.

3. Convocarea  asociatilor/actionarilor societatii debitoare, tinerea adunarii generale a asociatilor si desemnarea administratorului special

Adunarea generala a actionarilor, asociatilor sau membrilor persoanei juridice va fi convocata de administratorul judiciar ori de lichidator pentru desemnarea administratorului special, in termen de maximum 10 de zile de la deschiderea procedurii sau, dupa caz, de la ridicarea dreptului debitorului de a-si administra averea. Administratorul special este reprezentantul desemnat de adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului, imputernicit sa efectueze in numele si pe contul acestuia actele de administrare necesare in perioadele de procedura cand debitorului i se permite saisi administreze activitatea si sa le reprezinte interesele in procedura pe perioada in care debitorului i s-a ridicat dreptul de administrare

4. Obtinerea de informatii privind bunurile mobile/imobile ale societatii

Pentru formarea unei imagini de ansamblu a societatii, intregirea imaginii si pentru a asigura respectarea termenelor stabilite de lege pentru intocmirea raportului privind propunerea continuarii perioadei de observatie sau intrarea in procedura simplificata, raportului privind cauzele insolventei, subscrisa va solicita intr-un termen de 5 zile de la comunicarea hotararii de deschidere a procedurii,informatii in legatura cu eventualele bunuri mobile sau imobile ale societatii debitoare de la autoritatile care detin sau ar putea sa detina astfel de informatii (IPJ, primarie, AFP).

5. Obtinerea de informatii privind salariatii societatii

In vederea luarii masurilor necesare cu privire la siguranta personalului debitoarei vom solicita intr-un termen scurt, in cazul in care societatea nu comunica astfel de informatii, Inspectoratului teritorial de munca informatii privind contractele de munca in curs si informatii privind data depunerii ultimului stat de plata pentru persoanele care figureaza in evidentele acestora cu contracte in curs ca salariati ai societatii in insolventa

6. Intocmirea raportului privind propunerea continuarii perioadei de observatie sau intrarii in procedura simplificata de faliment

In termen de 20 de zile de la data deschiderii procedurii vom intocmi in baza art.92  din Lg. 85/2014 raportul prin care propunem fie intrarea in procedura simplificata, fie continuarea perioadei de observatie din procedura generala. Intocmirea acestui raport este importanta si are rolul confirmarii sau nu de catre licihdator a realizarii intalnirii cu reprezentantii debitoarei si clarificarii intentiei societatii de a depune sau nu un plan de reorganizare.

Raportul se depune la dosarul de procedura, se comunica societatii debitoare, creditorului care a solicitat deschiderea procedurii si se publica in BPI.

In cazul deschiderii procedurii simplificate de faliment acest raport nu se mai intocmeste.

7.Analizarea contractelor in curs la data deschiderii procedurii

Procedura de insolventa are ca scop acoperirea pasivului societatii, sens in care analizarea strategiei de desfasurare a activitatii precum si a contractelor in desfasurare constituie un aspect important in conditiile in care cheltuielile trebuiesc dimensionate in concordanta cu veniturile acesteia. Aplicarea prevederilor art. 123 si urmat. Din Lg. 85/2014 sunt importante, contractele putand fi mentinute, reziliate, modificate in termen de maxim 3 luni de la data deschierii procedurii

8. Intocmirea raportului privind cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa

Raportul asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la incetarea de plati este unul din rapoartele esentiale pentru desfasurarea procedurii si trebuie sa examineze activitatea debitorului, sa cuprinda cauzele si imprejurarile care au dus la aparitia starii de insolventa, sa indice persoanele carora le-ar fi imputabila insolventa si existenta premiselor angajarii raspunderii acestora in conditiile art. 169, precum si existenta sau inexistenta sanselor de reorganizare a activitatii debitorului. Identificarea timpurie a cauzelor insolventei poate determina directiile de intocmire si realizare ale unui plan de reorganizare, dar si culpabilitatea anumitor persoane pentru aducerea debitorului in stare de insolventa.

TermEn de realizare: 40 de zile de la deschiderea procedurii.

Raportul cauzal este comunicat in dosarul de procedura, debitorului si publicat in BPI.

In situatia in care raportul concluzioneaza necesitatea declansarii falimentului vom publica un anunt in BPI cu aceasta propunere si/sau vom formula cerere la judecatorul sindic

9. Verificarea declaratiilor de creanta, Intocmirea tabelului preliminar al creantelor si a tabelului definitiv al creantelor

Procedura de verificare este efectuata de echipa societatii noastre incluzand economisi si juristi, care vor proceda la verificarea cererii si documentele depuse in conformitate cu dispozitiile legale, efecuand o cercetare amanuntita pentru a stabili legitimatatea, valoarea exacta si prioritatea creantelor. In urma acestei verificarii va fi intocmit si inregistrat la Tribunal un tabel preliminar al creantelor impotriva averii debitoare,  iar dupa solutionarea tuturor contestatiilor, daca acestea exista, se va inregistra la Tribunal un tabel definitiv cu respectarea termenelor stabilite de judecatorul sindic.

Termene de realizare in procedura generala:

65 de zile de la deschiderea procedurii – intocmirea si afisarea tabelului preliminar al creantelor

74 de zile   de la data deschiderii procedurii–  intocmirea si afisarea tabelului definitiv al creantelor, in cazul in care  nu exista contestatii

Termene de realizare in procedura simplificata:

55 de zile de la deschiderea procedurii – intocmirea si afisarea tabelului preliminar al creantelor

64 de zile   de la data deschiderii procedurii–  intocmirea si afisarea tabelului definitiv al creantelor, in cazul in care nu exista contestatii.

Termenele de afisare a tabelelor de creanta sunt stabilite de judecatorul sindic prin hotararea de deschidere a procedurii  fiind respectate cu riguriozitate de societatea noastra

10. Prima adunare a creditorilor

In maxim 5 zile de la data intocmirii tabelului preliminar va avea loc prima adunare a creditorilor a carei convocare se realizeza prin notificarea de deschidere a procedurii, fiind stabilita totodata nu numai data, ora, locul desfasurarii acesteia, dar si ordinea de zi precum : desemnarea comitetului creditorilor si a presedintelui acesteia; prezentarea raportului privind propunerea de intrare in procedura simplificata, fie continuarea perioadei de observatie din procedura generala si a raportului privind cauzele insolvente; aprobarea propunerilor realizate prin intermediul acestora; confirmarea in functia de administrator judiciar/ lichidator a societatii noastre si stabilirea onorariului; alte chestiuni specifice fiecarei proceduri.

In functie de concluziile raportului privind cauzele insolventei cu referire la sansele reale de reorganizare si hotararea adunarii creditorilor privind sprijinul acordat sau nu reorganizarii societatii procedura poate evolua catre etapa de reorganizare sau spre faliment